حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی در مشهد مقدس،حلقه شهید احمدی روشن

و الفجر، و لیال عشر، و الشفع و الوتر، و الیل اذا یسر...

حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی در مشهد مقدس،حلقه شهید احمدی روشن

و الفجر، و لیال عشر، و الشفع و الوتر، و الیل اذا یسر...

بسم الله الرحمن الرحیم

تولید محصولات مرتبط با «اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی»، بخشی از رسالت شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در دوران پرورش است. این مسئله، ضمن ایجاد تسلط برای کارشناسان شورای راهبردی بر مفاهیم علمی و مبانی نظری اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، موجب غنی‌تر شدن حوزه فکری و نظری الگوی پیشرفت اسلامی و ثبت ذهنی نقشه راه در مجامع علمی و نخبگانی می‌شود. همچنین، دیگر هدف این امر، ایجاد پشتوانه‌ای مکتوب، مبسوط و ساختار یافته از مفاهیم نظری حاکم بر نقشه راه، موانع ذهنی و اجرایی مقابل این نقشه و راهکارهای عملیاتی غلبه به این موانع، جهت ورود به دوران پردازش یا تحقق الگوی پیشرفت اسلامی می‌باشد.

فرآیند تولید محصول شامل سه مرحله شنیدن، دقت کردن و نوشتن می‌باشد. فن فهرست نویسی، مکانیزمیست که به منظور تحقق وصف دقت برای تولید محصولات یاد شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر فهرست نویسی روشیست برای بالا بردن ضریب دقت در تولید اسناد و محصولات مرتبط با اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی.

به صورت اجمال فهرست نویسی عبارت است از پاراگراف بندی، عنوان گذاری پاراگراف‌ها و کشف روابط معنایی میان این پاراگراف‌ها. این فرآیند نهایتاً موجب کشف ساختارهای حاکم بر مبحث فهرست زده شده و تسلط فهرست نویس به ایده نویسنده یا گوینده آن بحث می‌شود.

به منظور پیدایش تسلط در این مهارت و همچنین دست یابی به درک عمیقی از مفاهیم و مبانی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی سه سطح از اسناد مرتبط با نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی را برای اعضای خود در نظر گرفته است. دائره فهرست نویسی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، متکفل سیاست گذاری و نظارت بر روند فهرست نویسی اعضای این شورا می‌باشد. برای آشنایی بیشتر با اهداف و مراحل فهرست نویسی، به پایگاه دائره فهرست نویسی مراجعه فرمایید.

در ادامه، فهرست‌ها و سایر محصولات حلقه ارتبطی شهید احمدی روشن رضوان الله علیه برای دریافت در اختیار علاقه مندان قرارداده شده است.

و السلام علی من التبع الهدی


اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی

دریافت

فهرست‌های معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی (سطح اول فهرست‌ها)

مصاحبه با ماهنامه حلقه وصل

مصاحبه با هفته نامه نه دی (به زودی)

جلسه معرفی نقشه راه در مدرسه علمیه مروی (به زودی)

مصاحبه با نشریه کیهان فرهنگی (به زودی)

گقتگو در برنامه دو نیم ساعت شبکه خبر (به زودی)

مقالات

الگوی پیشرفت اسلامی، پلی به فطرت گمشده بشری

یکسان انگاری توسعه غربی و پیشرفت اسلامی، سرمنشأ ایجاد انحراف در برنامه ریزی‌های کلان اجتماعی

گزارش نشست‌های گفتمانی

معرفی اجمالی بسته شاخصه‌های هویت اسلامی در جلسه گفتمانی حلقه شهید احمدی روشن