حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی در مشهد مقدس،حلقه شهید احمدی روشن

و الفجر، و لیال عشر، و الشفع و الوتر، و الیل اذا یسر...

حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی در مشهد مقدس،حلقه شهید احمدی روشن

و الفجر، و لیال عشر، و الشفع و الوتر، و الیل اذا یسر...

بسم الله الرحمن الرحیم

«لازمه تحقق الگوی پیشرفت اسلامی و رسوخ آن در میان نخبگان، گفتمان سازی آن در جامعه است»

امام خامنه ای 1391/14/12

تحقق الگوی پیشرفت اسلامی به عنوان دستور کار اصلی نظام مبارک جمهوری اسلامی برای دست یابی به آرمان های بلند انقلاب اسلامی، یعنی شکل گیری تام نظامات اسلامی برای اداره جامعه و  پیاده شدن همه جانبه اسلام در سطوح اجتماعی، نیازمند اقبال  اراده ها و عزم ملیست چرا که اداره جامعه نیازمند مشارکت اجتماعیست و بدون آن ممکن نخواهد بود. فهم این موضوع به عنوان اولویت اصلی نظام، نیازمند گفتمان سازی و پرداختن به ابعاد مختلف مسئله الگوی پیشرفت اسلامیست چرا که گفتمان سازی ابزار ایجاد مشارکت اجتماعی و تفاهم موضوعات مهم در جامعه است.

اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی با پاسخ به سه سوال اساسی چرایی، چیستی و چگونگی تحقق الگوی پیشرفت اسلامی، تصویر واضحی از موضوع الگوی پیشرفت ایجاد می کند.

نشست های گفتمانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی با محوریت پاسخ به سوالات فوق، به دنبال خارج کردن معنای کلی و اجمالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و جا انداختن ضرورت پرداختن به این مادر مسئله در میان نخبگان و عموم جامعه است.

علاقه مندان به پیگیری مباحث مربوط به اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، می توانند با مراجعه به گفتگوهای زیر، سیر گفتمانی الگو را دنبال کنند.

از آنجایی که اولین مرحله از مراحل پنج گانه تربیت کارشناس، شنیدن است، عزیزانی که علاقه مند ورود به فرآیند تربیت کارشناس هستند، با استفاده از این صوت ها می توانند سیر مناسبی برای ارتقای دانش خود از مباحث نقشه راه داشته باشند و قسمتی از مرحله "حسن الاستماع" را محقق نمایند. تکمیل مرحله استماع در نشستهای گفتمانی که امکان گفتگو و سؤال برای حاضرین وجود دارد صورت می پذیرد.


سیر اول، برنامه پیشرفت - رادیو معارف

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

قسمت هفدهم

قسمت هیجدهم

قسمت نوزدهم

قسمت بیستم

قسمت بیست و یکم

قسمت بیست و دوم

قسمت بیست و سوم

قسمت بیست و چهارم

بایگانی برنامه پیشرفت در پایگاه رادیو معارف

(این سیر در حال تکمیل است)